Tampere
B2
Conikuvat
Taike

Tietosuojaseloste

Per EU-asetus 2016/679 ja Tietosuojavaltuutetun ohjeet.
Laadittu 4.12.2022

1. ja 2. Rekisterinpitäjä ja yhteyshenkilöt

Tampere Kuplii ry (rek. 197.324 / Y 2193029-0)
c/o Kyösti Koskela
Hallituskatu 22 C 52
33200 TAMPERE

Yhteyshenkilö tietosuoja-asioissa
Kyuu Eturautti, puh 050 5950047, kyuu@tamperekuplii.fi

Yhteyshenkilö pienlehtimarssin asioissa
Ches Widberg, pienlehtimarssi@tamperekuplii.fi

3. Rekisterin nimi

Tampere Kuplii pienlehtimarssi

4. Käsittelyn tarkoitus

Tampere Kuplii -tapahtuman pienlehtimarssista kiinnostuneille tiedottaminen sekä pienlehtimarssin järjestäminen.

5. Rekisteriin tallennettavat tiedot

 1. Tiedot, jotka tulevat vain järjestäjien käyttöön.
  1. Yhteyshenkilön nimi ja yhteystiedot
  2. Varauksen tekniset tiedot, sisältäen toiveet varauspäivistä, pöydän sijainnista, ym.
  3. Tieto siitä, onko ilmoittautuja ensimmäistä kertaa myymässä Tampere Kupliissa tai muissa vastaavissa tapahtumissa
  4. Linkki portfolioon
  5. Muut toiveet ja lisätiedot (vapaaehtoinen)
 2. Tiedot, jotka julkistetaan avoimesti Tampere Kupliin nettisivuilla hyväksytyistä osallistujista:
  1. Myyjän/myyjien/kollektiivin nimi (vapaamuotoinen; nimimerkit ok)
  2. Virallinen esittelyteksti
  3. Esittelyikoni

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Ainoana tietolähteenä toimii henkilön itse ilmoittamat tiedot ilmoittautumislomakkeella.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tiedot ovat Tampere Kuplii ry:n toimihenkilöiden käytettävissä. Muilta osin tietoja ei luovuteta edelleen, pois lukien viranomaiset, joilla on virkatehtävässään lakiin perustuva oikeus tietojen saamiseen.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja käsitellään Tampere Kuplii ry:n käyttämässä Google Workspace -järjestelmässä, EU:n ja Yhdysvaltain lakien alaisuudessa. Voit tutustua Googlen tietosuojakäytäntöihin.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot on suojattu pääsynhallinnalla, oletusarvoisen tietoturvan mallin mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus

Jokaisella on oikeus tarkastaa rekisteriin talletetut tietonsa. Pyyntö tulee osoittaa Tampere Kuplii ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella on oikeus vaatia rekisterissä olevien virheellisten tietojen korjaamista Oikaisupyyntö mahdollisista virheellisistä tiedoista tulee osoittaa Tampere Kuplii ry:lle, ks. yhteystiedot kohdissa 1-2.

12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Tietoja ei luovuteta 3. osapuolille, eikä käytetä markkinointiin.

Takaisin